-

 

 

 

Brak wtyczki Macromedia Flash Player ver.7
Czy chcesz pobrać tę wtyczkę teraz?

JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!    ---- JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!   ----- JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!
Dyskoteka Fantazja Nasi Dj`e Regulamin

Nasi rezydenci:

 MR WHOOO:

 

Mr. Whooo - DJ pochodz????cy z woj. podlaskiego z miejscowo??ci Sok????ka pod Bia??ymstokiem. Muzyka zawsze zajmowa??a szczeg??lne miejsce w jego ??yciorysie. Cz??owiek, kt??ry czerpie niesamowit???? rado?????? z grania i kontaktu z lud??mi. Aby oceni???? jego nieprzewidywalno?????? muzyczn???? musicie osobi??cie go us??ysze???? w sercu podlasia! Energiczne i ??ami????ce bariery d??wi????ki to jego znak rozpoznawczy.

 

DIRTY SILENCE:

 

Dirty Silence - pochodzi z Bia??egostoku (podlaskie), ma 22 lata i jest na scenie Djskiej ok.5 lat. Swoje pierwsze kroki z muzyk???? stawia?? w wieku 14 lat, pr??buj????c zgrywa???? utwory na komputerze. Jest bardzo dynamicznym Djem, czy jest w stanie porwa???? t??um i zrobi???? nieziemskie show? To musicie oceni???? sami bior????c czynny udzia?? w jednej z imprez, na kt??rej zagosi??/zago??ci. Zawsze daje z siebie wszystko, okazuj????c przy tym pe??no energii: „Grasz na ca??ego, a?? do upad??ego!” Na ka??dej imprezie pr??buje pokaza???? ludziom r????norodno?????? utwor??w, dobieraj????c przy tym charakterystyczne numery, dzi????ki kt??rym tworzy sw??j styl. Od jakiego?? czasu producent muzyczny, a w Fantazji rezydent sali letniej.

 

MURAS:

 

Muras - urodzony w 1995, m??ody i ambitny DJ z Sok????ki. Bez w????tpienia na sali tanecznej poderwie ka??dego do ta??ca, przy jego zwariowanych propozycjach muzycznych. Z zami??owania do muzyki nauczy?? si???? rzemios??a DeeJayskiego, wk??adaj????c w swoje sety ca??e serducho. Z klubem Fantazja zwi????zany od 2009 roku kiedy to jeszcze by?? sta??ym klubowiczem i swoj???? energi???? rozgrzewa?? ludzi na parkiecie bawi????c si???? z nimi od pocz????tku do ko??ca.

 

CHCESZ ICH US????YSZE???? NA IMPREZIE? ZAPRASZAMY GOR????CO DO NASZEGO KLUBU W KA??D???? SOBOT???? O 20!!